Labyrint

Evenals het medicijnwiel is het labyrint overal op aarde aangetroffen, zowel op munten als in prachtig aangelegde tuinen, in oude ruīnes van tempels en koninklijke paleizen. Het bekendste labyrint is dat van Knossos op het eiland Kreta. Een labyrint is niet hetzelfde als een doolhof waar je steeds moet kiezen welke richting je opgaat om er weer uit te komen. Er zijn allerlei vormen van labyrinten gevonden die zijn gekrast in graftomben, in de grond gelegd door middel van stenen en op allerlei voorwerpen aangebracht als versiering.

Een labyrint is een heel goed middel om te healen. Het pad van het labyrint zelf leid je naar het centrum in jezelf en weer naar buiten. Het heeft veel omkeringen en bochten net als ons pad door het leven. Bij langzaam lopen en afgestemd op je gevoel door het labyrint geef je jezelf een healing. Je zult merken dat je soms (een weinig) weerstand onderweg voelt, daar kom je een innerlijke blokkade tegen die je mogelijk nu op kunt ruimen. Soms zul je merken dat je je ergens juist lichter voelt, dat het sneller of makkelijker loopt. Hier loop je door je positieve levenservaringen en goed geopende chakra's. Het klassieke 7 voudige labyrint kan ook gebruikt worden om al je 7 chakra's te zuiveren. Zie dat het 7 rondgangen zijn, elk voor 'n chakra, beginnend van de zonnevlecht (3e) naar de tweede en de basis, tot aan je heilige ruimte in het centrum. Mogelijkerwijs kom je er weer uit met een oplossing voor een probleem, een inspiratie, een nieuw bewustzijn, een gevoel van vreugde of vrede, of alleen maar een ervaring van een kleine wandeling.

Vanwege voornoemde voordelen gingen we in 2003 met zijn allen een labyrint maken op het Landgoed De Schipborg. Dit Landgoed is ontstaan door de omvorming van agrarisch land rond de gelijknamige boerderij tot een schitterend natuurgebied waar bos en grasland elkaar afwisselen. (zie foto rechts)

Na krachtige aardehealingen om het gebied te zuiveren is hier op 10/11 oktober 2003 een tijdelijk labyrint uitgezet en geactiveerd. Het had een diameter van 49 m (7x7), 7 voudig van het klassieke Kreta-type en vrouwelijk met de ingang rechts.

Bij de activering ontstonden om het labyrint energetische piramides in de hogere dimensies.

Ook ontstonden er energetische verbindingen naar beneden naar de aardkern, verbonden met Egypte en en omhoog naar het sterrenstelsel Orion. Vervolgens had het labyrint een sterke binding met Resipole, Schotland waar reeds in 2002 aardehealingen hebben plaatsgevonden en een aantal labyrinten van het mannelijke type zullen ontstaan. Daarnaast kwamen er energetische verbindingen (leylijnen, vredeslijnen) over het aardoppervlak naar het labyrint in de kathedraal van Chartres en krachtpunten zoals Heesch (bij Oss).


Voorbeelden:

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Voorbeelden:

Slide 1 Slide 2
Zaterdag 16 oktober 2004 hebben we een labyrint gemaakt op een open plek in het Kniphorstbos-De Strubben bij Anloo-Annen.
Maken van het labyrint

Het centrum waar het labyrint kwam te liggen werd bepaald. De in-uitgang daarna georiënteerd op de opening van het labyrint op landgoed de Schipborg. (1.5 km ten ZW van hier hebben we vorig jaar op het Landgoed De Schipborg een labyrint gelegd met een diameter van 49 meter en de in-uitgang rechts). Vanwege het aantal deelnemers hebben we dit jaar de diameter van het labyrint bepaald op 24 meter en de in-uitgang links. Daarna hebben we het labyrint gemaakt. Vanuit het centrum hebben we cirkels getrokken waarop we de paaltjes in de grond hebben geplaatst. Met een kluwen roze wol markeerden we de paden van het labyrint. Oorspronkelijk droeg volgens de legende de clew (=kluwen) ofwel clue (=leidraad) bij aan het oplossen van een probleem. In het midden van het labyrint hebben we kristallen geplaatst en aan de in-uitgang een draak (beeldje) als poortwachter en vertegenwoordiger van Kosmisch Vuur. 's Morgens had het een beetje geregend, maar 't weer klaarde zienderogen op. De zon kwam zelfs door.

Feestelijke opening van het labyrint:

Bij de opening van het labyrint zong iemand een schitterend lied over Mother Earth terwijl erbij werd gedrumd. We besloten de ceremonie bij de in-uitgang met het lied The River is Flowing. Daarna zijn we in het midden bij het centrum bijeengekomen om de energie te voelen.

Afstemming in het labyrint:

We hebben afgestemd op de kosmos (Metatron en Maria/Quan Yin) en Moeder Aarde (natuurwezens, deva's en het kernkristal van Moeder Aarde) - verticale verbinding tussen kosmos en aarde. Hiermee hebben we het nieuwe en het oude energiegrid gekoppeld, waarna de warmte optrok uit de Moeder Aarde en maar hartgebied ging en naar de achterkant van onze hartchakra's. Daarna werden horizontale verbindingen gemaakt als lichtspaken van een lichtwiel. Bij mij kwam o.a. een verbinding met Chartres door. ("Mariavredeslijn")

Lopen door het labyrint:

Daarna zijn we gaan lopen door het labyrint met een vraag/ thema in gedachten, iets waarop je graag een antwoord wilde hebben. Op 't gevoel geconcentreerd en ons door niets van buiten laten afleiden, gingen we na elkaar langzaam lopend op pad. Onderweg ergens, mogelijk op meerdere punten stilstaand en toelatend wat er gebeurde.

De dag werd besloten met een wandeling langs hunebedden en grafheuvels onder leiding van Jan Evert Musch.

Deze dag werd door allen ervaren als een fijne, nuttige dag en men ging met een vredig gevoel huiswaarts.