Leylijnen en Vortexen

Leylijnen

Leylijnen zijn levensenergetische systemen die lineair door het landschap lopen. “Ley’” betekent “weg” . Een leylijn is kortweg dus een energieweg- of baan. Een levens-energetische energiebaan verbindt twee verschillende plaatsen met elkaar. We kunnen deze energiebanen waarnemen door wichelroede te lopen, vanuit het gevoel, door te readen, maar ook met moderne gevoelige apparatuur.

De leylijnen kunnen naar hun functie nog onderverdeeld worden in een aantal typen die de aarde als planetaire eenheid bij elkaar houden.
- De verbindingsleylijnen zijn energiebanen die door de energetische relatie tussen twee plaatsen ontstaan in centra.
- De energieleylijnen houden een bepaalde intensieve levensenergie in het landschap in stand door hun kosmisch centrum, door hun gepolariseerde spiraalketens en door hun uitstraling.
- Daarnaast bestaan er nog evenwichtsleylijnen die door hun gepolariseerde yin-yang-structuur een bijdrage leveren aan de energiebalans in het landschap.


Voorbeeld:

Slide 1

Voorbeeld:

Vortexen

Vortexen behoren tot de levensenergetische systemen die een centraal karakter vertonen. Zij breiden zich als het ware vanuit een middelpunt stervormig uit. Vortexen zijn krachtcentra of leycentra. Ze komen tot stand in het landschap op punten waar twee krachtspiralen elkaar ontmoeten; een neerdalende kosmische en een opstijgende aardse spiraal. Deze spiralen dansen om een centrale verticale krachtzuil en treffen elkaar boven het aardoppervlak. Uit dit centrum van licht komen een drietal fenomenen:

- De etherische levensenergie, chi of prana die straalvormig naar alle kanten in de ruimte van de plaats geslingerd wordt.
- Een stervormige krans van krachtlijnen die het centrum met het omgevende landschap verankeren. Zulke lijnen lopen bij een lokaal centrum niet verder dan 10-100 m, terwijl bij een groot centrum die tot wel 100 km kunnen lopen.
- Een stervormige krans van verbindings leylijnen, die het centrum met andere energetisch overeenkomstige plaatsen verbindt. Ze strekken zich dikwijls honderden kilometers uit tot aan een verwante plaats


Nu we dit zo over leylijnen en vortexen hebben beschreven is het niet zo verwonderlijk te begrijpen dat megalieten bijzondere krachten bezaten en dat de plaatsen waar ze werden opgericht poorten naar een andere “wereld” waren of dat nog steeds zijn. Op die krachtplaatsen konden onze verre voorouders toegang krijgen tot de andere levenssferen, variërend van etherisch, astraal en mentaal tot hoger geestelijk. Moeder Aarde gaf hier de nodige energie en spirituele kracht die zowel toen als nu levensbelangrijk was. De plaats was heilig, de weg die er naartoe liep eveneens. Hunebedden, dolmens en steenkringen waren heiligdommen om kontact te zoeken met de geestelijke wereld maar bovenal om een andere bewustzijnstoestand te ervaren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat later op diezelfde plaatsen kerken werden gebouwd die soms bedevaartplaatsen werden omdat er verschijningen waren waargenomen.

Het nu nog steeds aanwezige energetisch veld op deze sacrale plaatsen biedt ons de mogelijkheid tot een spirituele ontwikkeling en kan een bijdrage leveren in de zoektocht naar onszelf. De krachtplaats kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken met een wichelroede. Wie er zich voor openstelt zal de energie voelen stromen en kunnen we het beste ervaren door op de plaats voldoende rustig te zijn om niet gestoord te worden en te storen.

Iedere cultuur heeft zijn heilige plaatsen gehad en het regelmatig bezoeken ervan vormde een belangrijk onderdeel van het bestaan. Afgezien van deze heilige plaatsen zijn veel van de andere aardse systemen van levensenergie echter door de culturen heen steeds verder verstoord. Enerzijds werd dit door het anoniem-zijn van de moderne “beschaving” gedaan anderzijds werd het door enkelingen of een groep mensen doelbewust beschadigd, misbruikt of zelfs helemaal vernield. Door aardehealing kunnen daarentegen plaatsen worden gezuiverd en geheald waarbij het proces van revitalisering wordt ondersteund en de leylijnen zich weer ontvouwen.