Verlichting

Wanneer de individuele intelligentie van de mens volledig ontwikkeld wordt, kan zij de waarde krijgen van kosmische intelligentie. In dat geval zal het denken en handelen en het voelen en waarnemen automatisch wijs en goed zijn en zal volledig in harmonie met de wetten van de natuur plaatsvinden. Dit is een verrijking van de omgeving. Deze verwezenlijking is verlichting of Zelf-verwerkelijking

Wanneer de zuivere zelfbetrokken aard van bewustzijn niet overschaduwd wordt door objectbetrokkenheid dan spreken we van ‘verlichting’, ‘Zelf-verwerkelijking’ of ‘Zelf-realisatie’. Men handelt en ervaart dan in de betrekkelijke wereld, terwijl het bewustzijn verankerd blijft in zijn eigen aard, men blijft gevestigd in het absolute Zelf.

Er is trouwens niet een iemand, een persoon die verlicht wordt. Bevrijding is niet voor de persoon, maar van de persoonlijke zorgen en verhalen. De identificatie met de persoonlijkheid wordt losgelaten. Als het licht zo vaak door de laagste drie chakra’s is gegaan en deze bevrijd heeft van illusie en onwetendheid dan heb je de individualiteit aan het Absolute geofferd. Je merkt dan dat er alleen maar licht is en scheppen vanuit de Bron. Dan ziet de wereld om je heen er anders uit en ervaar je meer bliss en stilte in jeZelf.

Je bent nog steeds mens en je ontwikkelt je continu verder door. Het focussen blijft ook doorgaan. Als de focus even niet meer klopt, zul je nog steeds een feedback krijgen. Echter nu veel minder beladen, in de vorm van een lichte irritatie dat het niet meer klopt.

Als je uiteindelijk permanent tot zelfrealisatie komt, kijk je vanuit Liefde en Eenheid vanuit de Bron of het Absolute. Je ben je een zegen voor het hele universum. Je bent het instrument waardoor de Bron/het Absolute bewust aan de oppervlakte van het relatieve leven kan ademen. Daarom heb je het “doel” van alle activiteiten die heelheid en evenwicht scheppen bereikt.


Voorbeelden:

Slide 1