Ruimte harmonisering van huis en tuin

Bij ruimte (huis en tuin) harmonisering wordt de ruimte om ons heen in overeenstemming gebracht met onszelf. Hierdoor ontstaat een harmonieuze omgeving die ons de kans geeft in balans te komen en ons zodoende gezonder, sterker en prettiger te voelen.

Wij allen krijgen door de goddelijke voorzienigheid een bepaalde woonplaats aangeboden. De gesteldheid van onze woonomgeving spoort ons aan om aansluitende ervaringen op te doen en/of facetten van onze persoonlijkheid te ontplooien. Een bepaalde plek ondersteunt de menselijke ontwikkeling met opbouwende kwaliteiten. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan een bijzondere positie ten opzichte van de levensenergetische stromen of een overvloedige aanwezigheid van natuurwezens.

Helaas kunnen er ook storende invloeden van een woonruimte heersen. Hierbij kunnen we denken aan stralingen van wateraders, breuken in de aardkorst of blokkades in de gevoelslagen van bepaalde ruimten


Voorbeelden:

In een woonruimte zijn vaak drie soorten invloeden:

1. Invloeden van het aarde-organisme op de woonruimte, die gerespecteerd of vermeden moeten worden. Voordat een huis gebouwd of gekocht wordt vaak de wichelroede loper gevraagd om het land of gebouw te checken op ongezonde energievelden, met name ondergrondse stromingen en stralingen. Met behulp van fysieke ontstoringsmiddelen kan de bedreigende straling in een gebied uitgeschakeld worden. Hierbij is de zuiverheid van onze intenties net zo belangrijk als het gebruikte materiaal

2. Storende invloeden, die door de bewoners zelf worden veroorzaakt en die moeten worden genezen. Hierbij probeert de healer met behulp van reading er achter te komen of er in de onderzochte ruimte sprake is van blokkades, storingsbronnen en andere belastingen die zijn veroorzaakt door de wisselwerkingen tussen mens en ruimte. De ruimte kan daarna gereinigd worden

3. Kwaliteiten in een ruimte die moeten worden ondersteund en uitgebreid. De energiepunten van het huis, van het landschap als die zich in de woonomgeving of de tuin van het gezin bevinden en van natuurwezens geven de bewoners de kans zich intensiever met aardehealing bezig te houden. De aardehealer kan deze punten vinden en adviezen geven in de creatieve omgang met deze fenomenen. Daarbij hoort ook de plaatsing van een huisaltaar en het leren plaatsen van een tijdelijke beschermmantel.

Voor het beste resultaat kom ik langs voor een harmonisering. Hiervoor worden reis(tijd)kosten in rekening gebracht.

Daarnaast is het mogelijk om op afstand te harmoniseren. Stuur dan een kaart van de woonruimte, (vooral de plaatsing van de slaapplaatsen) en foto’s van de bewoners met een begeleidende brief, waarin je de achtergrond van je vraag beschrijft, alsmede een gefrankeerde en geadresseerde retour-envelop naar het bovengenoemde adres. Dit kun je ook voor een ander laten doen, mits hij/zij daar toestemming voor geeft.