Leylijnen en Vortexen

Leylijnen

Leylijnen zijn levensenergetische systemen die lineair door het landschap lopen. “Ley’” betekent “weg” . Een leylijn is kortweg dus een energieweg- of baan. Een levens-energetische energiebaan verbindt twee verschillende plaatsen met elkaar. We kunnen deze energiebanen waarnemen door wichelroede te lopen, vanuit het gevoel, door te readen, maar ook met moderne gevoelige apparatuur.

De leylijnen kunnen naar hun functie nog onderverdeeld worden in een aantal typen die de aarde als planetaire eenheid bij elkaar houden.
– De verbindingsleylijnen zijn energiebanen die door de energetische relatie tussen twee plaatsen ontstaan in centra.
– De energieleylijnen houden een bepaalde intensieve levensenergie in het landschap in stand door hun kosmisch centrum, door hun gepolariseerde spiraalketens en door hun uitstraling.
– Daarnaast bestaan er nog evenwichtsleylijnen die door hun gepolariseerde yin-yang-structuur een bijdrage leveren aan de energiebalans in het landschap

Vortexen

Vortexen behoren tot de levensenergetische systemen die een centraal karakter vertonen. Zij breiden zich als het ware vanuit een middelpunt stervormig uit. Vortexen zijn krachtcentra of leycentra. Ze komen tot stand in het landschap op punten waar twee krachtspiralen elkaar ontmoeten; een neerdalende kosmische en een opstijgende aardse spiraal. Deze spiralen dansen om een centrale verticale krachtzuil en treffen elkaar boven het aardoppervlak. Uit dit centrum van licht komen een drietal fenomenen:

– De etherische levensenergie, chi of prana die straalvormig naar alle kanten in de ruimte van de plaats geslingerd wordt.
– Een stervormige krans van krachtlijnen die het centrum met het omgevende landschap verankeren. Zulke lijnen lopen bij een lokaal centrum niet verder dan 10-100 m, terwijl bij een groot centrum die tot wel 100 km kunnen lopen.
– Een stervormige krans van verbindings leylijnen, die het centrum met andere energetisch overeenkomstige plaatsen verbindt. Ze strekken zich dikwijls honderden kilometers uit tot aan een verwante plaats