Zuiver bewustzijn

Zuiver bewustzijn, of Atma, is een toestand van zuiver Zijn, een ongemanifesteerde werkelijkheid van zuiver bestaan, grenzeloos en enkelvoudig. Het is het veld van alle mogelijkheden, oneindige stilte en oneindige beweeglijkheid. Het is een toestand die alleen van zich zelf afhankelijk is en alleen naar zich zelf refereert. Alle manifestaties in de schepping komen er uit voort en gaan weer heen

Niets treft ons zo veel als onze eigen houding tegenover een situatie.We zien bijvoorbeeld een mooie boom. Maar we voelen ons ongelukkig of boos omdat iemand de boom kapt. In plaats van vreugde voelen we boosheid naar de persoon die de boom kapte. Zo’n mooie boom, waarom kappen? Je vindt een reden om je ongelukkig of boos te voelen, zelfs als je zo’n mooie boom ziet. Dus de reden voor onze boosheid is niet de boom, maar de manier hoe wij er naar kijken. Onze houding hangt af van onze hersenen of ze gespannen of ontspannen zijn. Alle verwarde gedachten, negatief denken, problemen of verkeerde houding, hebben te maken met spanningen in de hersenen.

Meditatie is een hulp om van je hersenspanning af te komen evenals het healen van je blokkades. Dit is beter dan gedachten af te keuren of te onderdrukken. Verwarde, onvrije en onderdrukte gedachten zijn een gevaar. Zij proberen altijd de denker gevangen te houden.

Bevrijd alle gedachten door ze eerst te accepteren dat ze er zijn. Door ze uit te spreken worden ze bevrijd en kunnen ze je niet langer gevangen houden in hun onuitgesproken bedrog.

Na acceptatie samen met hulp van meditaties en healingen creëer je een gedachte op een niveau waar de gedachte direct wordt gerealiseerd. Het verstand is in dat geval gevestigd in het zuivere bewustzijnsniveau. Wanneer je denkt met een gevestigd verstand, (lees een vredig verstand), dan ontstaat vrede op een natuurlijke manier in je handelen. De gedachte zal juist zijn, het zal je ontwikkeling ten goede komen en de gedachte zal zeer snel gematerialiseerd worden. Een gerichte gedachte heeft ongekende kracht. Iets moeilijker geformuleerd: Wanneer het bewustzijn volledig open staat voor zichzelf dan treft het in de volstrekte betrekking met zichzelf alleen zijn eigen eigenschappen aan: het is ‘zuiver’ bewustzijn, onbegrensdheid van bewustzijn. Hierin, in deze ‘puur zelfbetrokken’ toestand van bewustzijn hebben we de structuur van zuivere kennis of kosmische intelligentie. De onbegrensde dynamiek van het zuivere bewustzijn wordt subjectief ervaren als onbegrensde vreugde of ‘bewustzijn van gelukzaligheid’.

Alle religieuze boeken, tekstboeken van alle tijden, zeggen: “God is binnen je”. Het is daarbij zaak om je aandacht naar het niveau van zuiver bewustzijn te brengen en dan te genieten van alles wat je toeschrijft en wat je gehoord hebt van je spirituele voorgangers. Je hebt vast gehoord van onze barmhartige vader, alom aanwezig, licht van God, alwetendheid etc. Het niveau van zuiver bewustzijn is het niveau van het licht van God. Maar Hij kan je niet uit je situatie helpen tenzij jij op zijn binnenplaats bent. De binnenplaats is binnen je Zelf: zuiver bewustzijn. Maak gebruik van je Zelf voor jezelf. Binnen in je leef je in dat wat alom tegenwoordig is: almachtig, alwetend. Wat wil je nog meer? Wat kan je nog meer van het leven verwachten? Alles wat je ooit kan verwachten, alles wat je ooit kan verlangen, alles wat je ooit kan zoeken is het zuivere bewustzijn in je Zelf.