Vedische Yagua’s

Veda

Veda is het oude Indiase woord voor weten. Hiermee wordt het diepere weten bedoeld; de echte wijsheid. Het doel van de Veda is evenwicht en vervulling scheppen op alle vlakken van het bestaan. De vertalingen van de Veda’s worden veelal opgevat als lofzangen aan de aan oude Indiase goden of als mythologische verhalen. Wanneer we echter dieper kijken zien we dat de Veda’s hele precieze instructies bevatten voor rituelen die we zelf kunnen uitvoeren om dat evenwicht en die vervulling te bereiken.

De veda’s zijn volstrekt universeel en feitelijk veel ouder dan de Hindoeïstische leer die ze heeft overgenomen. Volgens de traditie worden de Veda’s altijd gereciteerd en worden ze als mondelinge traditie overgeven. De werkelijke waarde van de woorden ligt namelijk in de klanken waaruit ze zijn samengesteld. Met het opschrijven en, erger nog, met het vertalen gaat veel van de werkelijke waarde en kennis verloren.

Yagua’s

Yagya’s zijn activiteiten die heelheid en evenwicht scheppen. In de Veda is de hele schepping een product van Yagya. Deva’s zijn impulsen van creatieve intelligentie: zij zijn de uitvoerders van de universele Yagya. Deva’s zijn bijvoorbeeld de verschillende natuurwetten die in het heelal werkzaam zijn.

Wij kunnen de werking van de Deva’s versterken en/of verlevendigen door rituelen. Ook deze rituelen noemen wij yagya’s. De Karma Kanda geeft een overzicht van de ritualistische activiteiten die menselijke wezens kunnen uitvoeren om de Deva’s te helpen. Het effect hangt af van:

– De nauwkeurigheid in het uitvoeren van de instructies
– Het bewustzijnsniveau van de uitvoerders (hoe hoger het collectief bewustzijn van de deelnemers, hoe sterker de natuurwetten verlevendigd zullen worden)
– De ontvankelijkheid van de omgeving. In rivaliteit gaan positieve invloeden snel verloren.


Een ritueel om zelf te doen: Agni-Hotra

Een Deva ritueel (oftewel: Deva yagya) dat we zelf kunnen uitvoeren is de Agni-hotra. Agni is het eerste woord van de Rig-veda en bevat de hele essentie van Veda. De eerste lettergreep ‘Ag’ (spreek uit als AK) houdt in: Het terugvallen van het volle bewustzijn in zijn puntwaarde. Dit is het bewustzijn dat zichzelf kent.

Agni is het brandende vuur van het bewustzijn en dit manifesteert zich op alle niveaus van de schepping. Agni ligt aan de basis van de gewaarwording van warmte op het fysieke vlak, de brandende gevoelens in het hart, de verhitte gedachteprocessen, de toorts van intuïtieve kennis en het Licht van Zuiver bewustzijn. De Agni-hotra wordt dan ook gesymboliseerd door vuur en is een middel tot zelfverwerkelijking.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat de Agni-hotra ceremonie leidt tot diverse gunstige effecten. Planten groeien beter, oogsten worden groter en schadelijke bacteriën nemen af. Agni-hotra schept evenwicht in de omgeving.

Benodigdheden:

– een koperen pot (liefst in piramidevorm)
– gedroogde koemest
– volle rijst en ghee

Het ritueel:

Agni-hotra wordt uitgevoerd bij zonsopgang en zonsondergang. Doe de gedroogde koemest in de koperen pot. Steek het vuur enkele minuten voor zonsopgang aan. Wanneer de zon aan het midden van de horizon staat en het vuur op zijn grootst is, gooi je de in ghee gedrenkte rijst op het vuur en reciteer je een mantra. Blijf daarna nog enkele minuten met gesloten ogen of in meditatie staan. Herhaal dezelfde ceremonie bij zonsondergang.

Het effect:

Agni-hotra (ook wel Homa-therapie genoemd) zuivert de atmosfeer en daardoor ook de geest. Elke verandering in de atmosfeer leidt automatisch tot een verandering in de levensenergie die door ons heen stroomt (prana) en ons met de kosmos verbindt. De invloed van één Agni-hotravuur strekt zich uit tot tien kilometer in de omtrek.