Menselijk bewustzijn

Energieniveaus in het bewustzijn van de mens.

De schepping is opgebouwd uit vele energieniveaus (ook wel dimensies of sferen genoemd). Ook ons menselijk bewustzijn kent vele energieniveaus. Alle sferen van het bestaan zijn samengesteld uit licht. Van de geest (monade) tot in de materiële stof vindt een steeds grotere verdichting plaats van energieën. Hoe dichter de materie, des te langzamer de lichtdeeltjes trillen, des te lager de frequentie. De geest, ziel en persoonlijkheid vormen door energetische processen de totale samenhang in ons bewustzijn.

Je kunt onderscheid maken tussen drie fundamentele niveaus van menselijke ervaring:

– Het fysieke niveau, inclusief sensaties, gedachten en gevoelens. Alleen het fysieke lichaam heeft een duidelijke vorm en dichtheid. (fysieke, etherische, astrale en mentale dimensie)
– Het subtiele niveau, dat betrekking heeft op de gestructureerde verplaatsing van energie in het lichaam. Het subtiele lichaam heeft een vorm, maar je kunt je hand er doorheen steken. (boeddhische dimensie)
– Het kosmische niveau, waarop alle ervaringen een universele dimensie krijgen. Het kosmische lichaam is in wezen vormloos, het is overal tegelijk. (monadische dimensie)

Bevrijd alle gedachten door ze eerst te accepteren dat ze er zijn. Door ze uit te spreken worden ze bevrijd en kunnen ze je niet langer gevangen houden in hun onuitgesproken bedrog.

Er zijn twee energetische hoofdstromen door deze niveaus in de natuurlijke evolutieloop:

– Manifestatiestroom, van de bovenste chakra’s naar beneden, beweegt richting vorm, dichtheid, grenzen, samentrekking en individualiteit. Binnen de grenzen van ervaring. Bewustzijn kunnen we ook zien als een stroom die via het kruinchakra binnenkomt en zich door het lichaam heen naar beneden beweegt. Uitsluitend door belichaming kan bewustzijn zich manifesteren.
– Bevrijdende stroom, beweegt richting vrijheid, expansie en universaliteit. Overstijgen van een grens, buiten elke ervaring vallend (transcendentie), vanuit de vaste Aarde naar etherisch bewustzijn en hogere niveaus van bewustzijn. Terwijl we stap voor stap door de chakra’s omhoog gaan worden we minder begrensd en ervaren we minder de beperkingen van de stoffelijke wereld. Het is een bewust innerlijk ontwikkelingsproces: waarbij je je lichamen ont-wikkelt en ontdoet van blokkades (healing) en dat je je bewust wordt van deze drie lichamen (meditatie). Alle spirituele leerstelsels hebben iets te zeggen over de aard van dit proces.

Voor een mens moet er sprake zijn van een zeker evenwicht tussen beide stromen om heel te kunnen zijn. Als we ons niet kunnen bevrijden , kunnen we niet veranderen, groeien of verruimen. Zonder de stroom van manifestatie daarentegen zijn we vol ideeën maar niet in staat tot betrokkenheid of voltooiing. Wanneer we beide stromen verenigen ontstaan er onbeperkte mogelijkheden.

‘Atman (ziel) is Brahman (God, Absolute) en dat bent u’ kunnen we lezen in de Bhagavad Gita. We kunnen zeggen dat we afkomstig zijn uit ons God-zelf, de machtige Ik Ben Aanwezigheid of monade. De monadische dimensie is een van de hoogste sferen van zijn en doordringt en/of verenigt vanuit een veel hoger frequentie de andere dimensies binnen zijn sfeer (zoals het fysieke, astrale en mentale). De frequentie van ons monadisch zelf is zo hoog dat het de lagere werelden alleen maar in kan door eerst voertuigen, of lichamen, voor die werelden te creëren. Vervolgens creëert dit goddelijk aspect van ons wezen de bovenziel of het hogere zelf, dat de fundamentele zielengroep is waartoe onze individuele ziel behoort. Onze individuele ziel komt voort uit deze bovenziel of zielengroep en daaraan ontlenen we een individuele persoonlijkheid die leven na leven incarneert. Deze ziel reïncarneert in de fysieke, etherische , astrale en mentale wereld met als doel te evolueren en het ziellichaam op te bouwen met de goddelijke eigenschappen van liefde, licht, tederheid, dienstbaarheid, toewijding, en zo verder. De bovenziel heeft zijn thuis in de boeddhische of causale sfeer. De oorzaak van onze incarnaties vindt zijn oorsprong in deze dimensie. Uiteindelijk komt de geïndividualiseerde ziel via het reïncarnatieproces over grote tijdperken in rechtstreeks contact met de monade. Dit vindt plaats in de natuurlijke evolutieloop. Wanneer we eenmaal verantwoordelijkheid nemen voor onze groei en de ont-wikkeling van het goddelijk in ons, bevinden wij, de ziel, ons op weg van inwijdingen. Deze leidt ons naar een voortdurende, bewuste groei op weg naar ascensie. Dit impliceert dat we de vier lagere lichamen (fysiek, etherisch, astraal en mentaal) onder de supervisie van de genoemde hogere aspecten of lichamen van onszelf brengen.