Mediteren

Door ‘naar binnen’ te gaan kunnen we gaandeweg steeds gemakkelijker een bewustzijn van stilte en rust ervaren. We ervaren steeds subtielere stadia van ons denken. Totdat we tenslotte de ervaring ondergaan van de oorsprong van het denken. Het is een stil worden van de bedrijvigheid van het denken, transcenderen van het denken en er meldt zich iets, dat er altijd al was. Een bewustzijnstoestand waarop de drie bewustzijnstoestanden waken, slapen en dromen rusten. Een eenheid waarbinnen alles met elkaar in harmonie is verbonden. Daardoor kom je in balans. Het gevolg daarvan is, dat je leven harmonieuzer wordt; relaties verlopen soepeler en gebeurtenissen worden positiever. Bovendien, als je heel stil bent van binnen en je voert een actie uit, dan heeft die activiteit een enorme invloed. Door meditatie wordt men trouwens geen ander, maar degene die men altijd is geweest.

Leren mediteren is de mooiste gift die jezelf in dit leven kunt geven. Door mediteren kun je de reis ondernemen om je ware natuur te ontdekken en op die manier stabiliteit en vertrouwen te vinden. Meditatie is een weg naar verlichting. ’t Is alleen niet zo dat je per definitie je ontwikkeling versnelt door zo veel mogelijk meditaties te doen. Als je je zelf overtuigt dat het op een moeilijke manier moet door veel te doen, zal dat ook zo werken. Je kunt daarentegen jezelf ook de werkelijkheid scheppen dat je ontwikkeling gemakkelijk, moeiteloos en argeloos gaat. Vandaar dat er gezegd wordt: neem het gemakkelijk.