Ascensie en Levenslessen

Wij zijn eigenlijk spirituele wezens die in verscheidenheid aan spirituele rijken/werelden op diverse energetische niveaus verblijven en er doorheen gaan. Bovendien zijn we onsterfelijke kinderen van God (monade), en wacht ons allen en goddelijke en glorievolle bestemming. Het ascensie proces is gelegen in het ervaren, reinigen en meester worden van alle rijken. We ervaren verschillende beperkingen bij elk volgend rijk. Binnen elk rijk evolueren we ook en daardoor worden de energieën van de lichamen in dat rijk verfijnder en trillen ze op hogere frequenties, zodoende ascenderend. Er bestaat eigenlijk geen dood, alleen maar het overgaan naar hogere sferen van onderricht, om vervolgens naar de lagere of dichtere sferen af te dalen tot we de lessen hebben geleerd en meester zijn geworden. De uiteindelijke eis om voortgang te maken in het ascensie proces is integratie, reiniging, opruiming en het één laten worden van alle afzonderlijke delen van onszelf. Ascensie gaat hand in hand met descensie. Als je je Aardse zelf naar de hemel brengt, breng dan ook je hemelse zelf naar de Aarde en veranker het daar.

De les van de Vlinder

Op een dag, verscheen er een kleine opening in een cocon.

Een man zat uren te kijken hoe de vlinder zijn lijf door de kleine opening probeerde te worstelen. Op een gegeven moment leek het of de vlinder geen vooruitgang meer boekte.
Het leek of hij niet verder kon dan hij gekomen was.
De man besloot de vlinder te helpen: hij pakte een schaar en opende de cocon.
De vlinder kwam er nu een stuk gemakkelijker uit.
Maar de vlinder had een verweerd lijf.
Hij was klein, met verschrompelde vleugels.
De man bleef kijken want hij verwachtte dat de vleugels zich elk moment zouden openen en groter en steviger zouden worden zodat ze het lijf konden dragen. Er gebeurde niets !
Integendeel, de vlinder leefde zijn leven al strompelend. Hij kon zich slecht bewegen met zijn verweerde en verschrompelde vleugels. Hij heeft nooit kunnen vliegen. De man was vol liefde en goede bedoelingen, maar begreep niet dat de kleine opening in de cocon en de worsteling van de vlinder om er uit te komen, de natuurlijke weg was om vocht vanuit het lijf in de vleugels te persen, zodat hij gereed zou zijn om te vliegen zodra hij de cocon had verlaten.

Soms, zijn worstelingen precies wat we nodig hebben in het leven.
Als we ons leven zouden leven zonder obstakels zouden we kreupel raken.
We zouden niet zo sterk zijn als we zouden moeten zijn.
We zouden nooit kunnen vliegen.

Ik vroeg om Kracht, en ontving moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om Wijsheid en ik kreeg problemen om op te lossen.
Ik vroeg om Voorspoed…
En ik kreeg de hersenen, het verstand, om te kunnen werken.
Ik vroeg om Moed…
En ik kreeg obstakels om te overwinnen.
Ik vroeg om Liefde…
En ik kreeg mensen op mijn weg met problemen, die ik kon helpen.
Ik vroeg om Gunsten…
En ik ontving kansen.

Ik kreeg NIETS wat ik wilde…
Maar ik ontving
ALLES wat ik nodig had.
Leef je leven zonder angst.
Ga je obstakels tegemoet in de wetenschap dat je ze kunt overwinnen.