Verlichting

Wanneer de individuele intelligentie van de mens volledig ontwikkeld wordt, kan zij de waarde krijgen van kosmische intelligentie. In dat geval zal het denken en handelen en het voelen en waarnemen automatisch wijs en goed zijn en zal volledig in harmonie met de wetten van de natuur plaatsvinden. Dit is een verrijking van de omgeving. Deze verwezenlijking is verlichting of Zelf-verwerkelijking

Wanneer de zuivere zelfbetrokken aard van bewustzijn niet overschaduwd wordt door objectbetrokkenheid dan spreken we van ‘verlichting’, ‘Zelf-verwerkelijking’ of ‘Zelf-realisatie’. Men handelt en ervaart dan in de betrekkelijke wereld, terwijl het bewustzijn verankerd blijft in zijn eigen aard, men blijft gevestigd in het absolute Zelf.

Osho schrijft daarover in “Leven vanuit het hart” dat je verlichting niet ontdekt door er naar te zoeken, maar op een dag een punt te bereiken van zodanige wanhoop, dat je alle zoekinspanningen laat varen. Op dat moment word je je ervan bewust. Als het zoeken ophoudt, het verlangen verdwijnt, ben je alleen met je wezen: nergens om heen te gaan, en je bent in je. De reis naar naar binnen is niet echt een reis. Als al het reizen verdwijnt – nergens om heen te gaan, geen interesse om te gaan, in alle richtingen heb je gezocht, en elke richting heeft je teleurgesteld – in volslagen wanhoop stop je eenvoudig, stort je in, maar die hele instorting is het moment van de transformatie. Door niets na te streven, is enkel de zoeker overgebleven. Door niet te proberen te vangen, word je plotseling bewust van de vanger. Door in geen enkel doel geïnteresseerd te zijn – geld of verlichting of god – is er enkel subjectiviteit en geen objectbetrokkenheid. Je bent weer thuis …. en een geweldig lachen, omdat je daar altijd bent geweest.

Er is trouwens niet een iemand, een persoon die verlicht wordt. Bevrijding is niet voor de persoon, maar van de persoonlijke zorgen en verhalen. De identificatie met de persoonlijkheid wordt losgelaten. Als het licht zo vaak door de laagste drie chakra’s is gegaan en deze bevrijd heeft van illusie en onwetendheid dan heb je de individualiteit aan het Absolute geofferd. Je merkt dan dat er alleen maar licht is en scheppen vanuit de Bron. Dan ziet de wereld om je heen er anders uit en ervaar je meer bliss en stilte in jeZelf.

Je bent nog steeds mens en je ontwikkelt je continu verder door. Het focussen blijft ook doorgaan. Als de focus even niet meer klopt, zul je nog steeds een feedback krijgen. Echter nu veel minder beladen, in de vorm van een lichte irritatie dat het niet meer klopt.

Als je uiteindelijk permanent tot zelfrealisatie komt, kijk je vanuit Liefde en Eenheid vanuit de Bron of het Absolute. Je bent een zegen voor het hele universum. Je bent het instrument waardoor de Bron/het Absolute bewust aan de oppervlakte van het relatieve leven kan ademen. Daarom heb je het “doel” van alle activiteiten die heelheid en evenwicht scheppen bereikt.