Reiki

Het woord ‘reiki’ komt van het Japanse woord “leï-Ki”. Ki is de stromende energie van het universum dat alles in stand houdt. Reiki is een natuurlijke geneeswijze die erop gericht is de energie in het lichaam van mensen, dieren, planten, mineralen en de aarde in balans te brengen.

Bij Reiki wordt gebruik gemaakt van eeuwenoude symbolen, die uiteindelijk hun oorsprong kennen uit de Chinese chi-gong. Deze symbolen werden in de chi-gong gebruikt om energie te activeren, stimuleren en harmoniseren. En ook om het Zelf weer in verbinding te stellen met de universele energie. Reiki heeft zijn kenniswortels liggen in het oude boeddhisme, shintoïsme en Confucianisme maar wijkt op een essentieel punt af van de gangbare stromingen: de energie komt vrij en wordt overgedragen door inwijding en niet door jarenlange oefening.

Reiki werkt door middel van handoplegging. Het stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Door Reiki voel je waar blokkades zitten en waar dus je levensenergie blokkeert. Vervolgens worden die plekken aangeraakt waarmee er extra energie naar die plaatsen wordt gestuurd. Hierdoor verminderen de klachten. Reiki vergroot de levenskracht en levert daarmee een bijdrage aan iemands welbevinden. Dat geldt voor degene die behandelt wordt maar ook voor de behandelaar.Reiki behandelingen zijn veilig in alle omstandigheden, onafhankelijk van de aard van de ziekte of het ongemak. Maar let wel: Reiki is geen vervanging voor professionele medische hulp! Wel kan het een prima aanvulling geven op de gangbare medische behandelingen.

Reiki is ook een prima manier om je lichaamsbewustzijn te vergroten. Het is een middel dat zowel de genezer als de ontvanger in contact brengt met dat wat ze voedt en wat ze werkelijk zijn. In dat opzicht kan Reiki vergeleken worden met healing, yoga, meditatie en dergelijke.

Voordelen van een Reiki Cursus:
– Het is sterk in zijn eenvoud. Dat spreekt zeer veel mensen aan.
– Het heeft een snel leerproces. Al binnen enkele dagen kunnen mensen op het niveau van een kundig Reiki behandelaar worden gebracht.

– De ethiek. Hiermee worden de vijf Reiki principes bedoeld:
1. Maak je vandaag niet boos
2. Maak je vandaag geen zorgen
3. Eer je ouders, leraren en ouderen in het algemeen.
4. Voorzie op eerlijke wijze in je levensonderhoud
5. Toon dankbaarheid aan alles en respecteer eenheid in het leven