Chakra

Een chakra is een centrum van activiteit, dat universele levensenergie ontvangt, opneemt en uitdrukt. Een plaats van verhoogde subtiele energie. Het woord komt uit het Sanskriet en is letterlijk te vertalen als “wiel” of “schijf” en verwijst naar een draaiende cirkel van bio-energetische activiteit, die stroomt uit de belangrijkste zenuwknopen, die zich van uit de wervelkolom vertakken. Er zijn zeven van deze wielen, opgestapeld in een energiekolom, die zich van de onderrug tot de kruin uitsteekt. Er bevinden zich ook kleinere chakra’s in de handen, voeten, vingertoppen en schouders. Letterlijk elke werveling van activiteit zou een chakra kunnen worden genoemd, maar het zijn echter de zeven grote chakra’s die met basisstaten van bewustzijn correleren. Zij kunnen beschouwd worden als zeven “minds”, elk met hun eigen waarheden en verlangens. De energiestroom door onze chakra’s heeft een enorm effect op onze gezondheid en persoonlijkheid.

Als onze energie naar beneden stroomt aan de rechterkant van ons lichaam en omhoog aan de linkerkant tappen we deze energie af door microchakra’s. (Ieder van de zeven grote chakra’s kan men onverdeeld zien in zeven microchakra’s die zowel het karakter van de grote chakra belichaamt als het specifieke element waarmee het resoneert.) Hoeveel van de energie beschikbaar is wordt geheel bepaald door de mate waarin ieder microchakra geopend is of gesloten. Klanken waren één van de eerste middelen gebruikt door de Yogi’s om de chakra’s te deblokkeren en in balans te brengen. Mits op een juiste manier ingetuned en de klank getoond in een soundhealing hebben klanken een direct effect. Kennis van microchakrablokkades en hun effecten (“chakrapsychologie”) kan ons in staat stellen ons eigen potentieel te vergroten op het gebied van psychologisch welzijn en bewustzijn.

Hoewel de chakra’s niet zoals stoffen kunnen worden gezien of vastgehouden, komen ze tot uitdrukking in de vorm van ons stoffelijk lichaam, de patronen die we in ons leven manifesteren en in de manier waarop we denken en voelen en omgaan met de situaties waar het leven ons voor plaatst. De symboliek van de chakra’s is heel boeiend, omdat ze een prachtige afspiegeling van de spirituele ontwikkeling laten zien. Wie op zoek is om zijn/haar bewustzijn te verruimen, raakt hierin vanzelf geïnteresseerd.