Waarom de aarde belast is?

Heel de aarde, begin bij jezelf

Waarom de aarde belast is?

Wij zijn onbewust erg gehecht aan onze problemen. Door onze problemen zijn wij wie we zijn; we ontlenen als het ware onze identiteit eraan. Probleem betekent dat we in gedachten met een situatie bezig zijn, maar dat we niet de intentie hebben om er nu iets aan te doen en dat we haar onbewust tot een deel van ons zelfbesef maken. We worden zo overweldigd door onze levenssituatie dat we het besef van ons leven op dit moment, in het NU zijn vergeten. We zijn daardoor ons Zelf vergeten en identificeren ons alleen met ons ego.

Als we een probleem hebben, creëren we pijn. Als we zelf pijn hebben, creëren we pijn voor anderen. Wat geldt voor onze persoonlijke relaties, geldt ook voor onze relaties met de aarde. Op persoonlijk niveau scheppen we zowel positieve als negatieve overeenkomsten tussen onszelf en de ander. Over hoe we met elkaar om gaan, wat we wel en niet zeggen, doen etc. Positieve overeenkomsten bevorderen de groei van alle betrokkenen. In onze probleem gebieden maken we echter negatieve overeenkomsten. Negatieve overeenkomsten zullen de personen die erbij betrokken zijn beperken, verstrikken, gebruiken. Ze belemmeren creativiteit, persoonlijke expressie en persoonlijke vrijheid. Hiermee bevriezen we onze levensenergie en daarmee onze creatieve energie. Namelijk, onze gedachten en emoties zijn ook energieën en hebben zeer specifieke frequentie patronen. Deze energie wordt uiteindelijk opgeslagen in ons fysieke lichaam en kan uiteindelijk leiden tot pijn en ziekte.

Alles staat met elkaar in verhouding en is met elkaar verbonden. Alles wat we denken, voelen en doen staat in relatie tot elkaar, de planeet aarde en het universum. Elk voorval staat altijd in relatie tot andere gebeurtenissen. Wij zijn verbonden in relatie met al het andere en met alle gebeurtenissen. Daarom staan onze gezondheid en ons welzijn ook in relatie tot alles.

Aangezien ons fysieke lichaam deel uitmaakt van de aarde zijn wij ook holografisch verbonden met de aarde. Ons lichaam is uit haar geboren, zij is onze Moeder. Alle relaties die we hebben komen vanuit het hartniveau van het menselijk energieveld. Ons hartniveau is de poort in de wisselwerking met andere mensen, dieren, planten, de aarde, de zon, de sterren en het universum als geheel. Onze verbondenheid met de aarde komt voort uit het hartniveau. De aarde op zichzelf is een levend en bewust wezen. Wij maken deel uit van haar lichaam.

Wanneer we werken aan onze eigen ontwikkeling en transformatieprocessen vergroten we ons bewustzijn. Dit is de belangrijkste bijdrage die wij kunnen geven aan de healing van de aarde.