Aura

De aura is een veld van universele levensenergie, dat een bezield lichaam en een object omgeeft. De aura bestaat al voordat het fysieke organisme wordt gevormd. Het energieveld kunnen we positief beïnvloeden, zodat het beter gaat functioneren en een natuurlijke helende werking krijgt. De aura is ook de uitdrukking van onze persoonlijkheid. De aura bestaat uit een aantal verschillende lagen ook wel lichamen genoemd. Ieder volgende laag (naar buiten toe) is fijnstoffelijker, heeft een hogere trilling. Hoe bewuster iemand is, des te helderder zijn de kleuren in de aura.