Aardemens

Zoals het menselijk lichaam is, zo is de kosmos.
Zoals de menselijke geest is, zo is de kosmische geest.
Zoals de microkosmos is, zo is de macrokosmos.
Zoals het atoom is, zo is het universum.

Uit:Upanishads

Het boeiende van de opbouw van onze kosmos is dat elk mens zelf een autonome en complete microkosmos vormt. Onze lichamen hebben meridianen, acupunctuurpunten, chakra’s en een auraveld en dat heeft de aarde in het groot op macrokosmos niveau ook. Op de aarde, die geen “ding” is maar een levend lichaam, liggen energiebanen (leylijnen e.d.) met daarop de heilige plaatsen en krachtpunten.

Door onwetendheid van mensen ontstaan steeds blokkades in deze fijnstoffelijke macrokosmos van de aarde. Een stap in het bewustwordingsproces is dat we hier aandacht voor krijgen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer de aanleg van een nieuwe autoweg een gebied, dat oorspronkelijk een eenheid vormde, in tweeën scheurt? Wat betekent de bouw van massieve betonconstructies voor de gevoelige energiebanen van de aarde? Wat gebeurt er wanneer allerlei draadloze telecommunicatie zenders hun elektromagnetische velden uitstralen?

Het evenwicht in de aardse energiesystemen wordt verstoord, waarvan de gevolgen het gezonde leven bedreigen. Hoewel we als mens op planeet aarde de taak hebben scheppend bezig te zijn en daarvan te leren, vormt het verloren gaan van de harmonie wel een probleem. Want we zijn daarmee ook het gevoel kwijtgeraakt voor de onzichtbare dimensies, die zo bepalend zijn voor de levensenergieën van de aarde, de natuur en het landschap. Als we alleen maar bewust worden van de schade, die de natuurlijke landschappen voortdurend oplopen blijven we achter de gebeurtenissen aan lopen en eindigen we met een eeuwigdurend klaaglied.

We kunnen namelijk nog een stap zetten, waarvan we op dit kritieke moment van onze evolutie beslist gebruik van dienen te maken. Hoe kunnen we dat doen? Je zou je aan een innerlijk ontwikkelingsproces kunnen onderwerpen. De mens is immers degene die al deze situaties veroorzaakt. Dit kan door twee sporen in je ontwikkeling tegelijk te bewandelen. Enerzijds het leren toepassen van technieken als healing, meditatie om jezelf lichamelijk en geestelijk te zuiveren, te openen en van ballast te ontdoen en anderzijds gericht te blijven op het ware Zelf, de innerlijke leraar, de essentie.

Door onszelf te helen, helpen we de aarde en het universum te helen. Het werken aan de eigen transformatieprocessen, die ons bewustzijn kunnen vergroten, is volgens mij dan ook de belangrijkste bijdrage, die wij aan healing van de aarde kunnen leveren.

Om de healingsprocessen op aarde te stimuleren kan je ook iets concreets ondernemen, zoals bij aardehealingen betrokken zijn. Alles dat daarvoor vereist is je bewuste gefocuste aandacht op aanwezig zijn. We voelen in wat een plek nodig heeft. Tijdens de healingen stemmen we ons af op onszelf, elkaar en op de plek. Dit doen we door een geleide meditatie en gronding. We verbinden gevoelsmatig de voeten sterk met de aarde en breiden dit verbonden-zijn over ons hele lichaam uit. Samen kunnen we zo een kring van kracht vormen.

In de aardehealing richten we onze aandacht op de essentie wie we zijn. De universele levensenergie komt in beweging. We laten het door onze niveaus van mens-zijn stromen en verder door naar het fysieke, om in ons lichaam te kristalliseren door elke cel van ons lichaam heen de aarde in. Nadat de healingsenergie op die manier de aarde is binnengeleid, volgt vaak een vorm van groepszang en/of groepsdans. Na de aardehealing zijn we zelf ook geheald. We wisselen onze ervaringen uit. De ervaringen vullen elkaar aan en brengen verwondering tot stand voor de ander.

Tijdens en na de aardehealingen verschijnen er soms bijzondere vogels die gaan zingen, verandert de lucht (wolkenpartij, regenboog), verschijnen er lichtbollen op foto’s, gaat vegetatie meer groeien en ontstaat er meer harmonie.

Door healing en meditatie kunnen we ook positieve energie uitstralen om het bewustzijn van alle wezens te verhogen. Onze inbreng kan een verschil uitmaken. Geef alsjeblieft je energie door je simpelweg af te stemmen, stil te zijn of een gebed op te zeggen, mantra’s te zingen of je energie te focussen op healing van de aarde in het algemeen en specifieke plaatsen in ’t bijzonder. Je intentie om te helpen is het belangrijkste. Wil je meer ervaringen weten? Lees dan de verslagen van de aardehealingen verder op de site. Hierin vind je gebeurtenissen, die illustreren hoe de aarde en alle levende wezens reageren op onze intentie.