Essentie

De aarde kan jou ook healen. Hier volgt een manier waarop de natuur je kan helpen om weer afgestemd te raken op de heelheid van het leven. Door bijvoorbeeld in plaats van een landschapspark een bos te betreden die er voor het verstand als een chaos uitziet. Je kunt die orde niet begrijpen, maar je kunt haar voelen als je stopt met denken, stil en alert wordt en niet probeert haar te begrijpen of te verklaren. Als je stopt met willen snappen is dat al een ont-snapping. Dan kun je je bewust worden van de fijnere energieën van het bos. Zodra je die verborgen harmonie bespeurt, besef je dat je er niet los van staat en als je dat beseft, word je een bewuste deelnemer. Aardehealing kan helpen om je bewust te worden van wie je in diepste wezen bent. Als je steeds bewuster wordt van het bos, je omgeving, kun je ook bewuster worden van je patronen, vooroordelen, vastgeroeste overtuigingen, dieptespanningen en emoties. Met behulp van aardehealing kan je lichaam gezuiverd worden van blokkades, zodat je je eenvoudiger kunt identificeren met de essentie. Van hieruit creëren we ruimte voor groei. Je kunt het pad naar binnen vinden door te luisteren naar de innerlijke stem van je hart. Het hart, de gevoelens en de intuïtie wijzen je de weg naar de essentie.

Als je ontwaakt voor de essentiële, ware natuur als bewustzijn ga je die essentie in alle andere mensen en in alle levensvormen herkennen. Je leeft in de overgave toestand van eenheidsbewustzijn en voelt zo de verbondenheid met het geheel en de bron van alles. Het healingsproces is dus het licht toestaan uit te stralen vanuit de bron. Hoe meer je de ware essentie toelaat uit te stralen door elke cel van je wezen, door elke cel van je lichaam, des te gezonder en gelukkiger je zult zij

Het leven op aarde is onlosmakelijk verbonden met het menselijk bewustzijn dat het ziet en erop inwerkt. Door het ontwaakte bewustzijn te belichamen verander je alle aspecten van het leven op aarde, ook de natuur. Je heelt en transformeert hiermee de aarde naar een nieuwe aarde. Aardehealing is dan simpelweg jezelf helpen verbinden met de waarheid van de essentie.

Je kunt elk moment aangrijpen om de essentie te ontdekken. Ik hoop dat deze kennis je een stukje op weg kan helpen!